Záchranné práce, ktoré na moste v Hnúšti – Maši v uplynulých dvoch týždňoch realizovalo 20 dobrovoľníkov z občianskeho združenia (OZ) Horná Rimava spolu s dvomi murármi z OZ Castrum Ghymes, prišli doslova v poslednej chvíli. Ako sa totiž ukázalo počas prvej etapy rekonštrukčných prác, turecký most mal veľké statické poruchy, ktoré mohli v krátkej dobe zapríčiniť jeho zrútenie.

I. etapa trvala 12 dní (10-12 hodín denne) a v rámci nej sa naplánovalo i podarilo:

  • Vyčistenie okolia mosta a vodného toku od náletových drevín i odpadkov
  • Odkopanie dvoch zosunutých svahov až na základovú skalu (ostáva už iba jeden, kde potrebujeme hľadať základ)
  • Vyzbieranie všetkých odpadnutých častí mosta a pôvodných skál z koryta rieky
  • Domurovanie odpadnutej časti klenby na dolnej strane mosta       
  • Zastavenie podmývania mosta, domurovanie kritického stavu päty mosta na južnej strane (severná strana s menším poškodením nás čaká v II. etape)
  • Vyšpárovanie časti klenby mosta, aby sa zastavilo jej rozpadávanie
  • Domurovanie už neexistujúceho horného nábehového múru – tu sa podarilo položiť iba nový základ a pokračovať sa bude v septembri v rámci II. etapy. 

Podrobné informácie o I. etape nájdete tu:

Na tomto webe: Foto: I. etapa deň po dni

Web Sobotnik.sk: HNÚŠŤA: „Turecký“ most bol už na spadnutie, zachránilo ho 20 dobrovoľníkov

Po tejto etape je most zabezpečený tak, že sa ďalej nebude znehodnocovať a riziko jeho pádu sa znížilo na minimum. Problémové bolo hlavne podmývanie päty mosta a rozpadávanie klenby, ktorú sme dostavali.

Vzhľadom na to, že sa nám podarilo vyzbierať vyššiu finančnú čiastku, pracovalo sa o 2 dni dlhšie a zvyšné financie (1 186 €) využijeme na ďalšiu etapu rekonštrukcie, ktorá by mala prebiehať v mesiaci september 2018. Výdavky na II. etapu odhadujeme na 2500 € a v rámci nej sa vyplní vypadané murivo na severnej strane päty mosta (pod vodou), dobuduje sa najväčší nábehový múr (južná strana na prítoku) a začne rozoberať odrhnutý nábehový múr na severnej strane a odkopávať svah až po jeho základy, kde by sa neskôr mal nanovo vymurovať. Či sa to podarí v druhej etape, záleží hlavne od počasia a úspešnosti verejnej zbierky.

I. etapa pred a po:

Categories: mostzáchrana

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *