I. etapa záchrany mosta začína 4. júna 2018 a mala by trvať približne 14 dní. Počas nich k nám zavítajú dvaja odborníci zo združenia Castrum Ghymes, ktorí budú realizovať odborné práca. My ako dobrovoľníci z Hornej Rimavy i nadšenci z Hnúšte a okolia budeme pomáhať pri pomocných prácach.

V rámci I. etapy sa vyberie všetok spadnutý materiál z koryta rieky. Našťastie sa pod vodou nachádzajú všetky pôvodné veľké kusy kameňov z vypadnutej klenby i oboch horných múrikov. Ďalej sa pomocou vriec z pieskom odrazí tok rieky a domurujú sa päty mosta, ktoré sú pod vodou, aby ich voda ďalej nepodmývala. Následne sa vyšpáruje klenba mosta zo spodu, aby sa zvýšila jej stabilita. Potom pristúpime k domurovaniu zrútenej časti klenby (oblúk na obrázkoch žltou farbou). Táto časť mosta je v kritickom stave a treba ju okamžite sanovať, aby nedošlo k ďalšiemu pádu klenby. Následne sa budeme venovať horným nábehovým múrom – jeden je spadnutý úplne a druhý je odtrhnutý. Ak ich v prvej etape stihneme domurovať a voda už bude tiecť kade má, najhoršiu časť záchrany máme za sebou a riziko pádu mosta sa zníži na minimum.

II. etapu, v ktorej už doplníme všetky ďalšie odpadnuté časti mosta, začneme ihneď ako zoženieme dostatočné množstvo financií (II. etapa cca 2500 €).

„Nábehové múry budeme prednostne riešiť z protiprúdnej strany, lebo tieto sú najviac namáhané. Pri nábehoch treba zrealizovať aj odkop zeminy na základové murivo a tiež čiastočné odťaženie päty svahu, nakoľko nevidíme pod terén, nevieme v akom stave budú základy, podobne ako pri päte klenby ktorá je pod vodou. Torzo pravostranného nábehového múra je bez spojovacej malty a  v strede je  vydutý, preto ho bude treba rozobrať a znova vyskladať.  V tesnej blízkosti ľavostranného múra rástol strom z ktorého tam zostal zrezaný peň. Bohužiaľ strom spôsobil nadvihnutie múra a vykrivenie v smere pozdĺžnej osi. Peň treba zatiaľ ponechať na mieste, v opačnom prípade by sa nábehový múr mohol zrútiť, odstráni sa až počas sanačných prác. Počas realizácie murárskych prác  a bližšom preskúmaní spomínaného múra, sa určí či ho bude nutné rozobrať alebo sa bude dať podmurovať a spojiť s mostným telesom.  Z uvedených dôvodov preto budú niektoré práce časovo náročné,“ vyjadril sa predseda o.z. Castrum Ghymes Zoltán Vozák.

Stavať sa bude postupmi a materiálmi ako pred 300 rokmi

Pri obnove zrútených častí sa využijú historické postupy a materiály. Použijeme vápennú maltu s hydraulickými vlastnosťami, budeme preto pracovať s nehaseným vápnom a hasiť ho priamo na brehu formou tzv. koláčov – tj. vrstvy vápna a štrku zaliate vodou, ktoré sa nechajú na 24 hodín odstáť. Ako hydraulickú zložku použijeme trasovú múčku a ako plnivo sa využije riečny štrk priamo z rieky. Horniny, ktoré boli použité na stavbu mosta (rula, muskoviticko-kremitá bridlica alebo granit, podľa geologickej mapy okolia sa využijú aj na záchranu. Využijú sa aj všetky pôvodné kamene, ktoré sme na mieste našli zrútené.

ĎAKUJEME všetkým darcom, ktorí podporujú záchranu mosta finančne a ďakujeme aj partnerom záchrany! 

Categories: mostzáchrana

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *