Horná Rimava

Občianske združenie Horná Rimava združuje mladých dobrovoľníkov v regióne horného toku rieky Rimavy (Tisovec, Klenovec, Hnúšťa a ďalšie obce rimavskej doliny) už od roku 2007. Cieľom združenia je prispieť k rozvoju kultúrneho a prírodného dedičstva a cestovného ruchu v našom regióne, podporovať rozvoj športu a mládeže. Združenie väčšinu aktivít financuje z vlastných financií, ktoré získava z 2% z daní a členských príspevkov. Okrem toho získava granty od BBSK a mesta Hnúšťa na podujatie Nočný beh mesta Hnúšťa (ročne max 2000 eur viazaných na konkrétne podujatie). Napriek absencii príjmov z projektových grantov v rokoch 2007 – 2018 zorganizovali mladí dobrovoľníci desiatky kultúrnych a športových podujatí. Organizáciu 10 rokov viedol Roman Lebeda, v súčasnosti je predsedníčkou Marianna Balašková. Súčasnou najvýznamnejšou akciou združenia je športové podujatie Nočný beh, ku ktorému v roku 2018 pribudla záchrana historického „tureckého“ mosta v Hnúšti. Okrem toho sa dobrovoľníci zapájajú do záchrany hradu Muráň a pomáhajú pri aktivitách združeniu Zubačka Tisovec.