Veľmi si ceníme Vašu podporu i skutočnosť, že nám dôverujete a podporili ste nás finančne. 

Na tomto mieste uvádzame výdavky za jednotlivé etapy.

I. ETAPA (jún 2018)

Výdavky vo výške: 2 355 € 

Odmena za prácu – murári, pracovné pomôcky (čižmy, rukavice, kalové čerpadlo, hadice), materiál (trasová múčka, piesok, vápno, dosky na debnenie, klince, benzín do centrály), preprava materiálov, propagácia (webhosting, doména, tlač pohľadníc pre podporovateľov, grafika, poštovné).

II. ETAPA (október 2018)

Výdavky vo výške: 700 € 

Odmena za prácu – murári, pracovné pomôcky (rukavice), materiál (vápno, dosky na šalung, betón, benzín do kosačky), preprava materiálov

III. ETAPA (apríl 2019)

Výdavky vo výške: 1700 €

Odmena za prácu – murári, materiál (trasová múčka, vápno, benzín do centrály a kosačky), preprava materiálov

IV. ETAPA je naplánovaná na september 2019