Veľmi si ceníme Vašu podporu i skutočnosť, že nám dôverujete a podporili ste nás finančne. 

Všetky výdavky, ktoré v súvislosti so záchranou Tureckého mosta  budeme mať, zverejníme v budúcnosti v tejto sekcii, aby ste videli, na čo konkrétne boli Vaše peniažky použité.

Ďakujeme.

4.6. – Pracovné pomôcky (čižmy), klince 1 kg – 21 €

4.6. – Trasová múčka od firmy Tubag – 376 €

5.6. – dosky na debnenie klenby – 30 €

5.6. – pracovné pomôcky – rukavice – 18 €

6.6. – Kalové čerpadlo + hadica – 65 €

7.6. – benzín do centrály – 20 €

7.6. – odmena za prácu – majstri (66 hodín) – 396 €

8.6. – Webhosting a doména tureckymost.sk – 35 €

8.6. – drevené dosky – 40 €

9.6. – stavebný materiál – 80 €

10.6. – odmena za prácu – majstri (66 hodín) – 396 €

10.6. – preprava materiálu – 20 €

11.6. – benzín do centrály – 20 €

12.6. – stavebný materiál – 40 €

13.6. – odmena za prácu – majstri (66 hodín) – 396 €

13.6. – benzín do centrály – 20 €

16.6. – odmena za prácu – majstri (52 hodín) – 312 €

2.8. – Tlač pohľadníc pre podporovateľov – 25,38 €

4.8. – Graficke prace – 25 €

4.8. – Poštovné – ďakovné pohľadnice darcom – 20 €

 

Spolu celkovo za I. etapu: 2 355 €

Zostatok: 1406

17.9. – pracovné náradie – 90 €

18.9. – pohonné hmoty (centrála, kosačka) – 20 €

21.9. – odmena za prácu – majster – 80 €

30.9. – dovoz skál 4x, dovoz vápna z Tisovca, odvoz odpadu – 20 €

30.9. – odmena za prácu – 2 brigádnici – 40 €

20.10. – odmena za prácu – murári – II. etapa (75 hodín) – 450 €

Zostatok: 806 €