Vlastníte firmu, ktorá by nám mohla pomôcť sponzorským darom, alebo materiálnou podporou pri záchrane historického mosta? 

Môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0907 318 119

Partneri záchrany mosta: 

PUR stav KB – p. Miták a p. Ulický – materiál zdarma – piesok a betón

Ján Ulický Hotel Vepor Klenovec – ubytovanie pracovníkov zdarma

CALMIT s.r.o. Tisovec – nehasené vápno zdarma

Matej Kubaliak Pizza Gaia – obedy pre pracovníkov zdarma

Janka Kišová Reštaurácia Kocka – večere pre pracovníkov zdarma

Miroslav Juhás MIVEPek Hnúšťa – občerstvenie (pitný režim a pečivo) pre pracovníkov zdarma

Zdenko Fekiač STAVEBNINY JF – zľava na stavebný materiál, roxory sponzorsky

Filip Rohárik – tvorba webstránky zdarma

Zdenko Búr Taxi Hnúšťa – bezplatná preprava brigádnikov

Rastislav Kolesár Koler s.r.o. – zapožičanie pracovného náradia zdarma

Martina Horčíková Fecková – zapožičanie pracovného náradia zdarma

Ondrej Barto ml. Klenovec  – drevené podpery zdarma

Stolárstvo p. Šulek Klenovec – stolárske práce

Marek Dovala – pracovné rukavice zdarma

Igor Machyniak – zapožičanie centrály zdarma

Róbert Múka – zapožičanie centrály zdarma

Milan Migaľa – zapožičanie miešačky zdarma

Lukáš Trocha – preprava kameňa zdarma

Peter Brádňanský ml. – preprava vápna zdarma

(priebežne dopĺňame)

ĎAKUJEME!