Míľniky záchrany mosta

2010 – Horná Rimava pozvala na obhliadku mosta riaditeľa Odboru cestovného ruchu BBSK Ladislava Mončeka. O niekoľko mesiacov sa zmenilo vedenie BBSK a spolupráca padla.

2013 – neúspešná žiadosť o dotáciu od predsedu BBSK Vladimíra Maňku.

Apríl 2015 – Členovia združenia Horná Rimava sa rozhodli, že záchrana mosta sa stane ich prioritou v najbližších rokoch, popri organizovaní kultúrnych a športových podujatí.

Máj 2015 – neúspešná žiadosť o dotáciu od predsedu BBSK Mariána Kotlebu.

Júl 2015 – Konzultácie s odborníčkou na historické stavby Vierou Kozárovou, ktorá spolupracuje pri záchrane hradu Muráň a kaštieľa v Jelšave. Odporučila nám dať si vypracovať statický posudok.

August 2015 – Združenie Horná Rimava zmenilo svoje oficiálne logo. Jej nové logo tvorí práve historický most.

November 2015 – prvá brigáda – čistenie okolia mosta pred návštevou autorizovaného statika.

December 2015 – Návšteva statika Ing. Kohúta, špecialistu na historické stavby – vykonaná predbežná obhliadka mosta.

Marec 2016 – druhá obhliadka mosta Ing. Kohútom z firmy Prodis.

Júl 2016 – firma Prodis dokončila predbežný statický posudok na náklady o.z. Horná Rimava a navrhla postup záchranných prác

Júl 2016 – rozhodnutie o.z. Horná Rimava, že nemá kapacity ani financie, aby most zachraňovali iba dobrovoľníci, jej predseda ako viceprimátor mesta požiada mesto o prevzatie iniciatívy.

August 2016 – Roman Lebeda požiadal mesto Hnúšťa, aby iniciatívu záchrany mosta prevzalo mesto, materiál predložil do príslušných komisií a na zastupiteľstvo.

Október 2016 – Poslanci mesta na októbrovom mestskom zastupiteľstve podporili návrh viceprimátora Romana Lebedu, aby mesto získalo most do svojho majetku a pripravilo projektovú dokumentáciu, s ktorou sa budú uchádzať o granty na jeho rekonštrukciu.

Júl 2017 – Po uplynutí niekoľkých mesiacov mesto na otázku Romana Lebedu odpovedá, že most oficiálne neexistuje a preto mesto nevie, ako postupovať ďalej.

December 2017 – Rovnaká odpoveď od mesta, mesto nevie most získať do majetku a nevie čo ďalej.

12. apríl 2018 – vyšiel článok TASR, v ktorom mesto konštatuje, že rekonštrukcia historického kamenného mosta sa zatiaľ nezačne, problémom sú nevyriešené majetkoprávne vzťahy.

14. apríl 2018Združenie Horná Rimava oslovil Ondrej Valigura, rodák z Hnúšte, momentálne žijúci vo Zvolene, ktorý je členom o.z. Rondel (zachraňujúce hrad Čabraď) a spolupracuje s o.z. Castrum Ghymes – združením na záchranu hradu Gýmeš. Kontakt prerástol v ďalšiu spoluprácu. Ondrej Valigura kontaktoval Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý mu potvrdil, že SVP je vlastníkom parcely.

18. apríl 2018 – Mesto Hnúšťa sa prostredníctvom svojho vedenia vyjadrilo, že most mesto rekonštruovať vôbec nebude.

22. mája 2018 – V reakcii na publikované informácie o tom, že mesto záchranu mosta neplánuje, Horná Rimava ohlásila že záchranu mosta preberá do vlastných rúk, pretože mesto sa záchrane nevenuje dostatočne. Združenie požiadalo o spoluprácu Slovenský vodohospodársky podnik, na ktorého parcele most leží.

25.mája – Predsedníctvo združenia Horná Rimava schválilo na rekonštrukciu mosta sumu 500 eur z vlastných úspor, členských príspevkov a 2% z dane.

27.mája – stretnutie s Ondrejom Valigurom a dobrovoľníkmi z o.z. Castrum Ghymes na hrade Revište a dohodnutie spolupráce na záchrane mosta s tým, že prvá etapa začne bezprostredne po získaní súhlasu od majiteľa pozemku.

28.mája – Horná Rimava dostáva súhlas na i. etapu rekonštrukcie od Slovenského vodohospodárskeho podniku. Prebieha množstvo prípravných činností a vyhľadávanie sponzorov.

29.mája – Prosba o sponzorské dary od občanov na Facebooku.

2. a 3. jún 2018 – brigáda o.z. Horná Rimava – čistenie okolia mosta.

4.júna 2018začiatok I. etapy záchrany

16. júna 2018 – koniec I. etapy záchrany

18. septembra 2018začiatok II. etapy záchrany

14. októbra 2018 – ukončenie II. etapy záchrany

11. novembra 2018 – hlavný organizátor záchrany mosta Roman Lebeda sa stal primátorom mesta Hnúšťa, čo otvorilo priestor na podporu mesta Hnúšťa pri záchrane. Mesto Hnúšťa by chcelo v budúcnosti lokalitu podporiť vybudovaním cyklotrasy k mostu a zahrnulo ju aj do svojich plánov v oblasti cestovného ruchu.

15. marca 2019 – Horná Rimava bola úspešná s malým projektom u Nadácie VÚB, vďaka ktorej za 1500 eur v lete vybudujeme pri moste malú oddychovú zónu

2. apríla 2019 – začali sa čistiace práce pred III. etapou, zároveň bola spustená kampaň na crowdfundingovom portáli Startlab na získanie finančnej podpory

23. apríla 2019 – začala sa III. etapa prác v spolupráci s o.z. Castrum Ghymes

3. mája 2019 – ukončenie III. etapy záchrany mosta

3. septembra 2019 – ukončenie IV. etapy záchrany mosta

30. apríla 2020 – ukončenie V. etapy záchrany mosta