Kamenný jednoklenbový most sa nachádzajú medzi Hnúšťou a Klenovcom, v lokalite Maša. Most prekleňuje koryto Rimavy jedným oblúkom valenej klenby.

Legenda hovorí, že ide o most z obdobia tureckého pustošenia zo 16. storočia. Ak by to bola pravda, mosty by mali takmer 500 rokov – archívne pramene, ktoré by legendu mohli potvrdiť, však neexistujú. Je síce pravda, že Turci na našom území aktívne pôsobili niekoľko desaťročí. Najsevernejšiu stálu posádku – azda na území celej Európy – mali v pevnosti na Sobôtke severne od Rimavskej Soboty.

S krátkymi prestávkami túto pevnosť mali v rukách v rokoch 1554 – 1593. Čo sa týka mostov, tie najsevernejšie postavili pri Rimavskej Sobote a Poltári. Most v Rimavskej Sobote zanikol v 19. storočí a trojklenbový most v Poltári – časti Zelené stále stojí, aj keď bol v 19. storočí výrazne zrekonštruovaný. Ďalej na sever od Sobôtky vyrážali Turci vyberať od obcí dane, ale trvalo sa tu nezdržiavali. Je preto málo pravdepodobné, že by takto ďaleko na severe stavali mosty.

Na mape z prvého uhorského vojenského prieskumu, ktorý vykonávali v rokoch 17631787, ešte tieto mosty (spolu s ďalším mostom, ktorý prekrýva konštrukcia a slúži na vjazd do časti Maša) zaznačené nie sú a ťažko predpokladať, že by vojenská mapa strategické objekty ako mosty opomenula. V ďalšom vymeriavaní, ktoré prebiehalo v rokoch 18061869 je už oba mosty na mapách jasne vidieť. Preto je pravdepodobné, že boli postavené až po roku 1780 v súvislosti so začiatkom banskej činnosti na úpätí vrchu Ostrá, keďže vyťaženú rudu bolo treba prepraviť do hámrov, ktoré vznikli koncom 18. storočia v časti Maša, avšak na opačnej strane rieky.

Napriek tomu, že legenda o tureckých mostoch je pravdepodobne iba legendou, je nespochybniteľné, že ide o najstarší funkčný most, po ktorom sa dá prekročiť Klenovská Rimava a je starý približne 200 – 250 rokov. Keďže ústne podávaná legenda opisuje most ako turecký a i z marketingového hľadiska je tento názov zaujímavejší a ľahko zapamätateľný, pri aktivitách na jeho záchranu sme sa rozhodli zachovať toto ľudové pomenovanie.